Privacy Statement
scootmobielverhuurveluwe.nl
versie januari 2020

Scootmobielverhuurveluwe.nl is gevestigd aan de van Beekweg 8, 3851LP te Ermelo en  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

https://www.scootmobielverhuurveluwe.nl
Van Beekweg 8, 3851LP te Ermelo

Marco Regelink  is de Functionaris Gegevensbescherming van scootmobielverhuurveluwe.nl en te bereiken via info@scootmobielverhuurveluwe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Scootmobielverhuurveluwe.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

Voor- en achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Scootmobielverhuurveluwe.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

Het afhandelen van uw betaling of u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of om goederen en diensten bij u af te leveren.

Scootmobielverhuurveluwe.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

– WordPress
– Microsoft Office

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Scootmobielverhuurveluwe.nl  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden:

Scootmobielverhuurveluwe.nl verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Scootmobielverhuurveluwe.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Scootmobielverhuurveluwe.nl  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden: 

Google Analytics – De cookies van Google Analytics worden gebruikt om het verkeer op onze website te kunnen analyseren. Het doel is om de inrichting van de website te verbeteren. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Facebook – De cookies van Facebook worden gebruikt voor de werking van hun widget en voor analyse van verkeer.

Huren.nl – De cookies van Huren.nl worden gebruikt voor de werking van hun widget en voor analyse van verkeer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door scootmobielverhuurveluwe.nl  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ; info@scootmobielverhuurveluwe.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het volgende zwart; uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Scootmobielverhuurveluwe.nl  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Scootmobielverhuurveluwe.nl  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice 06-10922907 of via info@scootmobielverhuurveluwe.nl